…………………………………………………………………………………………………..
Seki mo kwar, Seki mo panse, Seki interes mwa

Enn regar san konplezans lorsosiete
…………………………………………………………………………………………………….
*Modifie lezerman le 14 Avril 2013

Sb.paz.akey.yoko.theme

9 thoughts on “Fransman, Sinserman, San Nide Pu Ofanse

  1. flash = enn bon fason interaktif pou attire dimoun lor web. Mo pas koner si dans ban lekol zot p servi compyuter pou apran kreole. Mais si zot pas servi, nou kapav fer sa vinn posib pou tou dimoun ek tou laz. Saem tou 🙂

    Like

  2. enn mari top blog sa man. Mo enn lingwis travay lor kreol morisien ek mo kontan trouve ki ena dimoun dan moris ki pa idantifye sa langaz kouma langaz ansestral kominote kreol! O mwin ena dimoun reflesi!!! Keep it up!

    Like

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s