Sink semenn san poste okenn lartik! Kifer? Ti’ena tro buku size ki dimann retenu kan pe ekrir, ki dimann osi presizion dan fraze. Apre sa mo’nn plen ar mo kompyuta: tro buku tapaz e bizin res tro lontan anplas. Mo kwar mo bizin ofer mwa enn tablet pu kontiyn bloge. An atandan mo’espere sa ti not la servi kuma enn bon redemaraz.

Advertisements

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s